• Ernstige verkeershinder op 21 september rondom VEP-velden. Zie artikel hieronder voor meer details.