• Ernstige verkeershinder tot en met maart 2020 rondom VEP-velden. klik hier voor meer details.