• Ernstige verkeershinder tot en met maart 2020 rondom VEP-velden. Zie artikel hieronder voor meer details.