• Wie-is-wie

 • Voetbalvereniging VEP Sportpark Cromwijck Waardsedijk 25,3448 HV Woerden.Telefoon 0348 - 41 26 36  Postadres: Postbus 2189 3440 DD Woerden. Goedgekeurd bij Koninklijk besluit KvK 30088176 Bankrelatie: ABN-Amro: 93.07.12.986 tnv penningmeester vv VEP IBAN: NL46ABNA0930712986BIC: ABNANL2A

  Hoofdbestuur:
  Wout Kroon: voorzitter (DB) tel. 030-2311406
  Marco van Breukelen: penningmeester (DB) mail: penningmeester@vvvep.nl tel. 06-29189466
  Jose Schmidt Villalon: secretaris (DB) mail: secretaris@vvvep.nl tel. 06-51094936
  Willem van der Bijl: Technisch beleid Senioren. mail: wvanderbijl@casema.nl tel: 06-37440686

  Jeugdbestuur: mail:jeugdbestuur@vvvep.nl
  Martijn Kemp 
  Tim van der Vlugt

  Leeftijdcoordinatoren:
  JO7/8: Tim van der Vlugt 
  JO9/10/11/12: Arjan Rossewij - mail:LC-JO9@vvvep.nl
  JO13/14/15: Dennis Slotboom - mail:LC-JO15@vvvep.nl
  JO17/19: vacature
  Meisjesvoetbal: Gerard Overbeek - mail: LC-meisjes@vvvep.nl

  Kleding jeugd: mail: kleding@vvvep.nl
  Monique Peters
  Natasja van der Ven

  Scheidsrechters jeugd: mail jeugdscheidsrechters@vvvep.nl
  Marlies Kemp-van Galen 

  Financiele commissie:
  Marco van Breukelen: penningmeestermail: marcovanbreukelen@ziggo.nl tel. 06-29189466
  Nico van der Horst mail: cnchorst@planet.nl
  Fred Kool mail: f.kool@hetnet.nl

  Vrouwen/meisjesvoetbal:
  vacature

  Stichting Vrienden van VEP:
  Cees Goes tel: 0348-423799

  Kantinegroep:
  Willem van der Bijl mail: wvanderbijl@casema.nl tel: 06-37440686
  Ria van Mastwijk mai: riavanmastwijk@hotmail.com
  Theo Verschuur mail: verbos@ziggo.nl tel: 06-51697272

  Ledenadministratie: mail: ledenadministratie@vvvep.nl
  Nico van der Horst
  Ed van der Quast tel: 06-20711104

  Activiteitencommissie: mail: activiteitencommissie@vvvep.nl
  Vacature

  Wedstrijdsecretariaat:
  Ed van der Quast (Senioren) mail: wedstrijdsecretaris@vvvep.nl tel: 06-20711104
  Susanne Rietveld (Jeugd) mail: jeugdws@vvvep.nl

  Toernooicommissie: mail: toernooicommissie@vvvep.nl

  Technisch beleid:
  Willem van de Bijl mail: wvanderbijl@casema.nl tel: 06-37440686

  Organisatie G teams:
  Rens Goeting mail: rensgoeting@hotmail.com

  Sponsorcommissie: mail: sponsorgroep@vvvep.nl
  Rein Souwerbren tel: 06-55397419
  Roy Vermeulen tel: 06-24506717
  Robert van Oostwaard tel: 06-12020300 

  Bestuursgroep ontvangstdienst:
  Johan Visser mail: johanvisser@casema.nl tel: 0348-415251
  Kees de Koning
  Louis van Rooyen
  Marius Derks

  WEB site commissie: mail: redactie@vvvep.nl
  Arno Lausegger voorzitter 
  Roel Bos
  Hans Morsch 
  Ed van der Quast
  Piet Kroon

  Administratiegroep:
  Onno Kleinherenbrink, voorzitter
  Roel Bos
  Hans Morsch
  Ed van der Quast
  Susanne Rietveld
  Steven van Leeuwen
  Marga Mulder
  Tanja van der Luit
  Arno Lausegger

  Club 100 Vrienden van VEP:
  Jan Kooijman mail: jan.kooijman@ziggo.nl tel: 06-22022686
  Ruud van Putten mail: rvanputten@ziggo.nl tel: 06-22573113

  Onderhoudsploeg:
  Willem v.d. Bijl mail: wvanderbijl@casema.nl
  Ben Copier
  Harry van de Bosch
  Ton van der Stouwe
  Nico de Lange
  Joop de Vos
  Jan Verkleij
  Gijs Schalkwijk
  Klaas Snijder
  Andre Vlak
  Ria van Mastwijk

  Vrijwilligerscoodinator:
  Martijn Kemp mail: vrijwilligers@vvvep.nl

  Stage lopen bij VEP
  Debby van der Werf mail:stage@vvvep.nl

  Organisatie Zessendag:
  mail: zessendag@vvvep.nl
  Robert van Oostwaard
  Leo Thijsen 
  Bob Thijsen 

  Ukkievoetbal: ukkies@vvvep.nl