• Ernstige verkeershinder op 21 september rondom VEP-velden. Zie artikel op homepage voor meer details.
  • Jubilea vv VEP

    Hieronder vindt u de foto-albums van de diverse jubilea van vv VEP.