• Ben je verhuisd?
  Geef dit dan tijdig door aan de ledenadministratie. je kan onderstaand formulier gebruiken of mailen naar ledenadministratie@vvvep.nl. Het is van groot belang om de ledenadministratie up-to-date te houden, dat kan alleen met jullie medewerking.


  Opzeggen van het lidmaatschap?

  Het opzeggen van het lidmaatschap moet altijd per e-mail via de ledenadministratie, het emailadres is: ledenadministratie@vvvep.nl of per post via de secretaris van de club, vóór 1 juli of vóór 1 januari.

  Zeg je na die datum op, dan ben je verplicht dat halfjaar nog door te betalen !

  Het adres van de secretaris:
  vv VEP
  t.a.v. de secretaris
  Postbus 2189
  3440 DD  WOERDEN

  Wellicht ten overvloede maar het lidmaatschap stopt dus niet, wanneer u stopt met sporten bij onze vereniging.
  Ook indien u zich afmeldt op een andere wijze dan hiervoor genoemd is het risico van niet juist/tijdig verwerken voor uw rekening.


  Overschrijving naar een andere club. 

  Het overschrijven naar een gaat tegenwoordig helemaal digitaal. Er komt geen formulier aan te pas. Overschrijving vraag je aan bij de vereniging waar jij naar toe gaat. Vep zal allleen instemmen met een overschrijving indien je aan al jouw financiele verplichtingen aan v.v. VEP te hebt voldaan. Voor jeugdleden  geldt ook dat alle geleende VEP-kleding ingeleverd moet zijn.