• Ernstige verkeershinder op 21 september rondom VEP-velden. Zie artikel op homepage voor meer details.