• Ereleden

    VEP telt vele ere-leden. In die ruim 90 jaar zijn velen onderscheiden met deze titel voor hun verdienste voor de vereniging. Een erelidmaatschap is een waardering waar zuinig mee omgesprongen moet worden, dat is de mening van het huidige bestuur anno 2010. Het voordragen van ere-leden mag uiteraard, maar de beslissing ligt uiteindelijk bij het bestuur.

    Gek genoeg zijn er van de ere-leden en de leden van verdienste in de geschiedenis van VEP nooit echt goede notities gemaakt. Uiteraard kunnen we veel achterhalen via de notulen die er nog zijn en de boeken die er liggen. Toch is het mogelijk dat onderstaande lijst een hiaat bevat. Als lezers om die reden willen reageren is dat wenselijk en graag zelfs. Het is belangrijk dat we de lijst correct weergeven. Doe dat dan op email adres: wokro@planet.nl

    VEP heeft twee ere voorzitters, dat is de hoogste onderscheiding bij onze vereniging. Dat zijn de heren Jaap Lunenburg en Theo van Breukelen.

    Klik op de naam voor meer informatie over het desbetreffende erelid (en dus niet op de foto..........)