• Voetbalvereniging VEP Sportpark Cromwijck Waardsedijk 25,3448 HV Woerden.Telefoon 0348 - 41 26 36  Postadres: Postbus 2189 3440 DD Woerden. Goedgekeurd bij Koninklijk besluit KvK 30088176 Bankrelatie: ABN-Amro: 93.07.12.986 tnv penningmeester vv VEP IBAN: NL46ABNA0930712986BIC: ABNANL2A