• Ernstige verkeershinder op 21 september rondom VEP-velden. Zie artikel op homepage voor meer details.
 • DIEFSTAL

  We adviseren ouders hun kinderen GEEN dure merk kleding aan te trekken, als ze naar VEP gaan om te voetballen. Ook voor senioren is dit een advies dit niet te doen.
  Laat ook geen dure spullen in de kleedkamer achter.
  Weliswaar staan de gangen bij VEP onder camera toezicht, maar toch blijkt telkens weer dat dure kleding en spullen worden ontvreemd.
  VEP zal vanaf nu bij elke vorm van diefstal aangifte gaan doen bij de Politie, ondersteund door de camera beelden.
  Een buitengewoon vervelende zaak, niet alleen voor VEP leden.
  Maar het kan niet anders meer.
  Leiders, trainers en ouders wordt gevraagd, zelf ook te monitoren, of er zich mensen in de gangen bevinden die hier niets te zoeken hebben.

  NOOT:
  Bij VEP staat alles onder camera toezicht. In de kantine en de kleedkamergangen.
  Daar wordt onherroepelijk  gebruik van gemaakt richting de Politie bij diefstal.

  Het bestuur.