• Ernstige verkeershinder op 21 september rondom VEP-velden. Zie artikel op homepage voor meer details.
  • Afgelastingen via de KNVB

  • Geen afgelastingen

  • Afgelastingen via de vereniging

    Ook afgelast zijn: