• Coronarichtlijnen vv VEP vanaf 29 april 2020

  Dinsdag 21 april heeft premier Rutte aangekondigd dat de Coronamaatregelen voor sportverenigingen op sommige vlakken versoepeld gaan worden. Vanaf 29 april gelden de volgende regels:

  • Kinderen tot en met 12 jaar mogen weer sporten, ook in teamverband. Officiële wedstrijden zijn daarbij verboden, want daarvoor moet gereisd worden
  • Jongeren vanaf 13 tot en met 18 jaar mogen ook weer gaan sporten, maar moeten 1,5 meter afstand houden van elkaar. Officiële wedstrijden zijn ook in deze leeftijdscategorie verboden
  • Volwassenen is het niet toegestaan om te sporten in teamverband

  Wat betekent dit voor VEP?
  Vanaf woensdag 29 april kan er door de jeugdteams weer begonnen worden met de trainingen. Wij begrijpen dat het voor sommigen lastig kan zijn om de afweging te maken om weer te gaan sporten of training te geven. Als vereniging hebben wij een protocol opgesteld om de nieuwe regels die uitgevaardigd zijn door het kabinet, te kunnen opvolgen. Dit om het sporten zo veilig mogelijk voor iedereen te maken.

  Bij het opstellen van dit protocol is uitgegaan van adviezen van het NOC-NSF. Daarnaast zijn wij in overleg met de gemeente Woerden en het Beweegteam Woerden.

  Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor jongeren nog steeds: blijf thuis!


  Algemene richtlijnen:

  • Ouders kunnen het terrein van VEP niet op. Kinderen dienen gebracht en gehaald te worden op het parkeerterrein. Houdt a.u.b. rekening met elkaar en rijdt rustig
  • Kinderen kunnen maximaal 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig zijn. Kom dus niet te vroeg
  • Er kan alleen getraind worden op het kunstgras (veld 2 en 3). Het betreden van de andere velden is niet toegestaan, deze zijn in onderhoud
  • De trainer haalt de ballen en andere benodigdheden uit het ballenhok en brengt deze ook terug. Er worden handschoentjes voor de trainers geregeld en in de kleedkamer van de scheidsrechters is gelegenheid tot het wassen van handen
  • De veelgebruikte ruimtes (ballenhok, deurklinken, toilet) zullen extra vaak schoongemaakt worden
  • Het advies is om geen hesjes te gebruiken tijdens de trainingen
  • De kleedkamers blijven gesloten. Er dient thuis gedoucht te worden
  • De kantine blijft gesloten. Indien gewenst kunnen kinderen eigen bidons meenemen (thuis vullen) om uit te drinken
  • In noodgevallen kan het toilet in het clubgebouw worden gebruikt
  • Na afloop van de training worden de kinderen gevraagd om direct en rustig het terrein te verlaten
  • De trainers en begeleiders houden zich aan de regel van 1,5 meter afstand tot de kinderen
  • De trainingen worden waar nodig iets ingekort om de wisselingen makkelijk te laten verlopen
  • Er wordt een specifieke planning gemaakt om teams niet te dicht op elkaar te laten zitten. Zoveel als mogelijk worden de standaard trainingstijden aangehouden

  Specifieke richtlijnen met betrekking tot kinderen jonger dan 12 jaar:

  • Voor deze groep gelden geen specifieke richtlijnen. Er kan getraind worden zoals men dat gewend is

  Specifieke richtlijnen met betrekking tot kinderen van 13 jaar en ouder:

  • Voor deze groep is aangegeven dat er getraind kan worden, maar de 1,5 meter afstand moet in acht worden genomen
  • Dat betekent uiteraard dat oefeningen waarin contact gemaakt wordt tussen spelers niet mogelijk zijn

  Ukkies en G teams:

  • De begeleiders van de ukkies en de G-teams hebben besloten dat het op dit moment nog te vroeg is om de trainingen weer op te starten. Zodra hier wijzigingen in optreden wordt dit gecommuniceerd.

  Tot slot vragen wij begrip van de leden om dit met elkaar en met ons gezond verstand weer op te pakken. Iedereen zal zich realiseren dat deze situatie uniek is. Door de regels in acht te nemen kunnen wij het voetbal weer opstarten. Wij verwachten van alle leden dat die zich aan de richtlijnen houden en de adviezen opvolgen. Voor de trainers is het belangrijk dat zij zich kunnen concentreren op het geven van de training.

  Zie voor verdere details ook het uitgebreide advies van het NOC-NSF.

  Mocht je verder nog vragen hebben, dan kunnen die per mail gesteld worden aan secretaris@vvvep.nl. Je kan uiteraard ook contact opnemen met je leider of trainer.

  Bestuur vv VEP