• Tijdens de algemene ledenvergadering 2019 is er een nieuw voltallig bestuur gekozen door de aanwezige leden. Het oude bestuur heeft plaats gemaakt voor nieuwe krachten, inzichten en een jongere generatie. Een hele goede zaak voor de continuïteit van een vereniging.

  Het vinden van bestuurskandidaten is voor elke vereniging een helse klus. Bij VEP is dit gelukkig vrij soepel verlopen na een jaar van inventariseren en gesprekken voeren. Het is ons gelukt om acht nieuwe mensen te vinden die de VEP-kar een tijdje willen gaan trekken. Een klus die alleen geklaard kan worden als je een groep samenstelt en die er samen voor willen gaan.

  Martijn Kemp is tot voorzitter benoemd en daar heeft VEP een zeer enthousiast en deskundig man aan. Hij zal met kennis van zaken leiding geven aan dit nieuwe bestuur. We zijn enorm blij dat hij deze taak op zich wil nemen.

  Samen met Frans Janmaat, Tim van der Vlugt, Luuk Janmaat, Robert van Oostwaard, Leo Thijsen, Bob Thijsen en Frank Krom is er een groep bestuursleden aangetreden waar we alle vertrouwen in hebben. Acht man sterk en dat is eigenlijk al heel bijzonder. Het organogram van de organisatie binnen VEP staat inmiddels op de website.

  Ik wil nogmaals alle leden bedanken voor het gestelde vertrouwen in het nu afgetreden bestuur. Naar eer en geweten hebben we de vereniging gediend en daar met overgave aan gewerkt. VEP gaat een nieuwe fase in en dan rest ons plaats te maken voor een jongere generatie.

  Ons rest het nieuwe bestuur alle succes te wensen en onze wens uit te spreken dat al onze leden deze nieuwe, jonge bestuursgroep van harte steunen. Zij zullen het net als wij dat hadden, nodig hebben.

  Blijft voor mij persoonlijk over om de leden te bedanken bij het benoemen van het Erelidmaatschap van mij. Ik zou zeggen teveel eer….

  Ik zie jullie weer bij die mooie vereniging die we toch zijn.

  Namens uw vorige bestuur,

  Wout Kroon