• We moeten constateren dat er nog steeds veel open plaatsen zijn in het kantinerooster voor de komende periode. Aangezien er nu nog voldoende keuze mogelijkheden zijn, adviseren wij je om op korte termijn alsnog een dienst te reserveren. Met het verstrijken van het seizoen nemen de mogelijkheden verder af. Daarnaast is het voor VEP ook prettig om een goede inschatting van de bezetting te kunnen maken.
     
    Voor alle duidelijkheid, VEP geeft er nadrukkelijk de voorkeur aan dat je een dienst draait (i.p.v. het niet uitkeren van de vrijwilligersbijdrage). Dit vanwege de eerder genoemde bezetting, maar met name om zo veel mogelijk samen met onze eigen leden binnen de vereniging te doen.