• Wie-is-wie

 • Organisatie seizoen 2017-2018

   

  Voetbalvereniging VEP Sportpark Cromwijck Waardsedijk 25,3448 HV Woerden.Telefoon 0348 - 41 26 36  Postadres: Postbus 2189 3440 DD Woerden. Goedgekeurd bij Koninklijk besluit KvK 30088176 Bankrelatie: ABN-Amro: 93.07.12.986 tnv penningmeester vv VEP IBAN: NL46ABNA0930712986BIC: ABNANL2A

  Hoofdbestuur:
  Wout Kroon: voorzitter (DB) mail: voorzitter@vvvep.nl tel. 06-10015543
  Henk de Goederen: vice voorzitter (DB) mail: h.de.goederen@houthandeldegoederen.n tel. 0348-420058
  Marco van Breukelen: penningmeester (DB) mail: penningmeester@vvvep.nl tel. 06-29189466
  José Schmidt Villalon: secretaris (DB) mail: secretaris@vvvep.nl tel. 06-51094936
  Rosanda Kroon: jeugdvoorzitter mail: jeugdbestuur@vvvep.nl tel: 06-22248585
  Willem van der Bijl: Technisch beleid Senioren. mail: wvanderbijl@casema.nl tel: 06-37440686

  Jeugdbestuur: mail:jeugdbestuur@vvvep.nl
  Rosanda Kroon: Voorzitter tel: 06-2248585
  Roel van Harmelen: Activiteiten, Toernooien Tel: 06 - 82249136
  Martijn Kemp: Teams 
  Annemieke Derogee
  Nico Kaptein
  Bert Kruiter:
  Technisch beleid Jeugd mail: bert.kruiter@fnvformaat.nl tel: 06-15611567

  Leeftijdcoördinatoren:
  JO7/8/9 (F): Arjan Rossewij - mail:LC-JO9@vvvep.nl
  JO10/11 (E): Wijnand Simons - mail:LC-JO11@vvvep.nl
  JO12/13 (D): Dennis Slotboom - mail:LC-JO13@vvvep.nl
  JO15 (C): Vacature - mail:LC-JO15@vvvep.nl
  JO17 (B): Vacature - mail:LC-JO17@vvvep.nl
  JO19 (A): Vacature- mail:LC-JO19@vvvep.nl
  MO13/11 (MD/ME): Gerard Overbeek - mail: LC-meisjes@vvvep.nl
  MO19/17/15 (MA/MB/MC): Frits Kuling - mail: LC-meisjes@vvvep.nl

  Kleding jeugd: mail: kleding@vvvep.nl
  Petra Bos
  Monique Peters

  Scheidsrechters jeugd: mail jeugdscheidsrechters@vvvep.nl
  Marlies Kemp-van Galen tel: 06-46223102
  Ron Schouten tel: 06-57101471

  Financiële commissie:
  Marco van Breukelen: penningmeestermail: marcovanbreukelen@ziggo.nl tel. 06-29189466
  Nico van der Horst mail: cnchorst@planet.nl
  Fred Kool mail: f.kool@hetnet.nl

  Vrouwen/meisjesvoetbal:
  Alex Zaplotinsky mail: zaplotinsky@casema.nlt el: 06-20469145
  Harm van Rosmalen
  Frits Kuling tel: 06-36540848

  Stichting Vrienden van VEP:
  Henk de Goederen mail: h.de.goederen@houthandeldegoederen.nl tel: 0348-420058
  Cees Goes tel: 0348-423799

  Kantinegroep:
  Willem van der Bijl mail: wvanderbijl@casema.nl tel: 06-37440686
  Ria van Mastwijk mai: riavanmastwijk@hotmail.com
  Theo Verschuur mail: verbos@ziggo.nl tel: 06-51697272

  Ledenadministratie: mail: ledenadministratie@vvvep.nl
  Nico van der Horst
  Ed van der Quast tel: 06-20711104

  Activiteitencommissie: mail: activiteitencommissie@vvvep.nl
  Carola Pluut
  Karin de Groot
  Rianne Tichelaar
  Daphne Potman
  Lina Villalon 

  Wedstrijdsecretariaat:
  Ed van der Quast (Senioren) mail: wedstrijdsecretaris@vvvep.nl tel: 06-20711104
  Susanne Rietveld (Jeugd) mail: jeugdws@vvvep.nl

  Toernooicommissie: mail: toernooicommissie@vvvep.nl

  Technisch beleid:
  Peter Steneker mail: p.steneker@12move.nl tel: 06-29101918
  Willem van de Bijl mail: wvanderbijl@casema.nl tel: 06-37440686
  Henk de Goederen mail: h.de.goederen@houthandeldegoederen.nl tel. 0348-420058

  Organisatie G teams:
  Rens Goeting mail: rensgoeting@hotmail.com

  Sponsorcommissie: mail: sponsorgroep@vvvep.nl
  Rein Souwerbren tel: 06-55397419
  Roy Vermeulen tel: 06-24506717
  Robert van Oostwaard tel: 06-12020300
  Henk de Goederen mail: h.de.goederen@houthandeldegoederen.nl tel: 0348-420058

  Bestuursgroep ontvangstdienst:
  Johan Visser mail: johanvisser@casema.nl tel: 0348-415251
  Kees de Koning
  Louis van Rooyen
  Marius Derks

  WEB site commissie/public relations: mail: redactie@vvvep.nl
  Arno Lausegger voorzitter tel: 06-31692321
  Roel Bos tel: 06-44154837
  Hans Morsch tel: 0348-420018
  Ed van der Quast
  Piet Kroon mail: p.e.kroon@planet.nl

  Administratiegroep:
  Onno Kleinherenbrink, voorzitter
  Roel Bos
  Hans Morsch
  Ed van der Quast
  Susanne Rietveld
  Steven van Leeuwen
  Marga Mulder
  Tanja van der Luit
  Arno Lausegger

  Club 100 Vrienden van VEP:
  Jan Kooijman mail: jan.kooijman@ziggo.nl tel: 06-22022686
  Ruud van Putten mail: rvanputten@ziggo.nl tel: 06-22573113

  Onderhoudsploeg:
  Willem v.d. Bijl mail: wvanderbijl@casema.nl
  Ben Copier
  Harry van de Bosch
  Harry van Loon
  Ton van der Stouwe
  Nico de Lange
  Joop de Vos
  Jan Verkleij
  Gijs Schalkwijk
  Klaas Snijder
  Andre Vlak
  Ria van Mastwijk

  Vrijwilligerscoördinator:
  Martijn Kemp mail: vrijwilligers@vvvep.nl

  Stage lopen bij VEP
  Debby van der Werf mail:stage@vvvep.nl

  Oranisatie Zessendag:
  mail: zessendag@vvvep.nl
  Robert van Oostwaard tel:06-12020300
  Leo Thijsen tel:06-54790126
  Bob Thijsen tel:06-42277677